CV Berkualiti Tonjolkan Kemampuan Diri

I-Medik telah menganjurkan program membina curriculum vitae dan resume yang berkualiti pada 16 September yang lepas.

Datuk Dr. Haji Hatta yang juga merupakan Timbalan Presiden I-Medik telah memberikan penerangan dan latihan kepada lebih 20 orang peserta yang terdiri dari kalangan pegawai perubatan, jururawat dan petugas kesihatan.

Rata-rata peserta mengungkapkan bengkel ini suatu usaha yang sangat bagus dalam memberi penerangan dan tunjuk ajar yang jelas tentang bagaimana untuk membina curriculum vitae yang berkualiti.

 

Leave a Comment