Pembentangan: Pendidikan Seksualiti Berasaskan Islam

Terdapat beberapa konsep CSE yang diketengahkan Barat tidak bertepatan dengan ajaran Islam. Antaranya menghalang persetubuhan namun tidak menekankan elemen ikhtilat.

Leave a Comment