ReproAlert! Tawar Pendidikan Seksualiti Selari dengan Islam

Majoriti penggubal dari kalangan ibu bapa generasi muda juga memberi kelebihan kepada silibus ini kerana ia tidak hanya bersifat teori, tetapi mereka yang memahami ancaman terkini melalui media sosial dalam pendidikan seksualiti dan reproduktif ke atas anak-anak mereka.

Leave a Comment